Chantal

Chantal vom bayerischen Nizza

geb. am 20.07.2010

Farbe: black-smoke

female

IMG_4885

 IMG_4891
IMG_4370 IMG_4358
IMG_4392
5. Woche C-Wurf 151
5. Woche C-Wurf 134
5. Woche C-Wurf 138
Chantal2
Chantal1

Next Kitten