Cassanova

Cassanova vom bayerischen Nizza

geb. am 20.07.2010

Farbe: black-smoke-white

male

IMG_5358
IMG_5379
IMG_4165

 IMG_4329
5. Woche C-Wurf 092 5. Woche C-Wurf 099
5. Woche C-Wurf 123
Cassanova2
Cassanova3
Cassanova1

Back